Servei Psicopedagògic

TASQUES I OBJECTIUS DEL DEPARTAMENT PSICOPEDAGÒGIC

 

PREVENCIÓ I DETECCIÓ: prevenir i detectar precoçment necessitats educatives específiques dels alumnes, en el seu desenvolupament funcional, psicomotriu, cognitiu d’aprenentatge, familiar, social o emocional.

 

VALORACIÓ: aplicar proves a l’alumnat per tal de conèixer i valorar les seves necessitats i poder millorar les seves capacitats adaptant la pràctica educativa. El servei NO realitza diagnòstic

DERIVACIÓ: Derivar a recursos externs públics (CDIAP, CSMIJ) i/o privats (Centres de psicologia i/o psicopedagogia privats del territori) aquells alumnes que s’hagi detectat en la valoració la necessitat de realitzar un estudi psicodiagnòstic complet.

 COORDINACIÓ AMB SERVEIS EXTERNS: Col·laborar amb altres serveis i/o professionals (EAP, CSMIJ, CDIAP, Serveis Socials, centres psicopedagògics privats) per tal d’oferir una atenció coordinada a l’alumnat que ho necessiti.

ASSESSORAMENT:

· A LES FAMÍLIES: Acompanyar, orientar i donar suport i pautes puntuals a les famílies d’infants i/o adolescents escolaritzats a l’Escola Cor de Maria.

· ALS ALUMNES: Oferir orientació i assessorament psicopedagògic als alumnes que prèviament ho hagin sol·licitat al seu tutor i/o cotutor.

· A L’EQUIP DOCENT: Oferir assessorament, orientació i coordinacions amb l’equip docent per tal de proporcionar les eines que els ajudin a entendre i intervenir amb aquells alumnes que presentin necessitats educatives especifiques.

· El servei NO realitza psicoteràpia ni reeducacions psicopedagògiques

ACCÉS AL SERVEI PSICOPEDAGÒGIC

 

Es realitza a través del tutor de l’alumne/a, qui s’ocupa de realitzar la sol·licitud d’atenció del servei. La demanda pot ser tant del tutor com de la família.

• En el cas que la demanda parteixi de la família, ha de sol·licitar-ho al tutor del seu fill/a i valorar conjuntament la derivació al servei.

• En el cas que la demanda parteixi del tutor, ha de consultar-ho amb la família i aquesta ho ha d’acceptar.

• Per accedir al servei, cal que les famílies signin el document de consentiment informat.

HORARI DE SERVEI

        – Dilluns i dimecres de 9:30 a 15:30h.

 

 

C/ 1 d'octubre de 2017, 2
17100, La Bisbal d'Empordà, Girona
Tel. 972 64 01 62
[email protected]
www.cordemarialabisbal.cat

Avís legal
Política de privacitat

Canal de denúncies

icon-car.png
Cor de Maria - La Bisbal d'Empordà

s'està carregant el mapa - espereu...

Cor de Maria - La Bisbal d\'Empordà 41.958884, 3.040321

Segueix-nos a: