Educació Infantil (i3, i4, i5)

En aquesta etapa, al Cor de Maria treballem a partir del material AXIOMA, basat en la teoria constructivista de l’aprenentatge. És a dir, l’infant construeix els seus coneixements de manera significativa i funcional. Aquest projecte permet que el nen tingui un pensament crític, un bon nivell de raonament i sigui capaç de relacionar coneixements. Ens basem, doncs, en la manipulació, la construcció, l’experimentació, l’associació, l’assaig-error i l’expressió. En concret:

 • Partim de la neurociència per entendre com aprèn el cervell.
 • Propiciem un entorn de benestar i calma.
 • Partim de la manipulació i de l’experimentació per arribar al coneixement i a la reflexió.
 • Intentem que l’infant generi hipòtesis per tal de resoldre petits reptes o problemes.
 • Vetllem perquè els aprenentatges siguin útils i transferibles a la vida diària.

Els nostres serveis

Acollida

Acollida

Menjador

Menjador

Extraescolars

Extraescolars

Serveis psicopedagògic

Perfil de sortida de l’alumnat

Emprenedora

Reflexiva

Conscient

Compromesa

Competent

Perfil de l'alumne

 • Ens il·lusiona una persona EMPRENEDORA, que busca solucions creatives i innovadores, amb esforç i entusiasme per aprendre.
 • Ens il·lusiona una persona REFLEXIVA, que analitzi situacions, fets i circumstàncies per construir la seva pròpia opinió.
 • Ens il·lusiona una persona CONSCIENT, que es coneix, s’estima i sap canalitzar les seves emocions per relacionar-se de manera assertiva.
 • Ens il·lusiona una persona COMPROMESA, que s’implica amb els seu entorn i la societat per a la recerca del bé col·letiu.
 • Ens il·lusiona una persona COMPETENT, que resol situacions diverses desenvolupant el ventall d’aprenentatges adquirits

Projecte educatiu

Projecte Sadhana

El projecte Sadhana és un conjunt de pràctiques que cal fer al llarg de la vida per tal de realitzar-se plenament a nivell personal en tots els àmbits de la nostra vida, tant físic com mental, espiritual, de sentiments.

De sadhanes n’hi ha de molts tipus: mantres, meditacions, relaxacions, bons hàbits, exercicis de respiració, rituals i exercicis filosòfics per a l’autoconeixement i el creixement personal.
Es presenten un seguit d’accions planificades per a realitzar dins l’aula, per a treballar la interioritat.

Aquestes propostes van destinades a fomentar la intel·ligència emocional i la intel·ligència espiritual, tot passant per educar en el sentit crític i en treball de l’autoconeixement personal.

Ambients d’aprenentatge

Els ambients d’aprenentatge són espais temàtics que afavoreixen l’aprenentatge vivencial i autoregulat dels infants. Donen resposta als diferents interessos i necessitats dels nens i nenes. En els ambients d’aprenentatge, les mestres acompanyen els infants en els processos d’autogestió i autoconeixement.

Cada setmana dediquem dues sessions als ambients d’aprenentatge, en grups reduïts i internivell.

English is fun

En el nostre enfocament, posem èmfasi en la comunicació activa. Els nens estan exposats a situacions reals on han de parlar i entendre l’anglès de manera significativa. Això implica jocs, cançons i activitats que estimulen la seva participació verbal.

Els nens gaudeixen d’activitats interactives que els animen a expressar-se en anglès. Poden ser contes, cançons i altres activitats que fan que l’aprenentatge de la llengua sigui divertit i significatiu per a ells.

Mitjançant aquesta aproximació centrada en l’expressió i comprensió oral, els nostres nens no només desenvoluparan habilitats lingüístiques, sinó que també guanyaran confiança i habilitats socials que seran valuoses a llarg termini.

A Infantil es fan 5 sessions d’anglès a la setmana. Una d’elles està basada en l’aprenentatge AICLE/CLIL (Aprenentatge Basat en Continguts i Llengües Estrangeres) fent les rutines del matí en anglès on s’aconsegueix un aprenentatge de l’anglès a través del seu ús en situacions no assajades, en situacions reals.

Música i moviment

Les sessions de música i moviment són una oportunitat perquè els nens explorin el món de la música de manera activa i participativa. A través de la dansa, la música i altres activitats, no només estan treballant amb el cos, sinó que també ens acosta a la música i al criteri musical.

Durant aquestes sessions, els nens no només escolten la música, sinó que també aprenen sobre les qualitats del so. Descobreixen la diferència entre sons forts i fluixos, ràpids i lents, aguts i greus. Aquesta consciència auditiva és fonamental per a la comprensió de la música.
A més de l’aspecte acadèmic, la música també ajuda a desenvolupar les habilitats socials dels nostres nens. Quan canten junts o participen en actuacions, adquireixen confiança, treballen en equip i expressen les seves emocions de manera positiva.

La música és el cor de moltes de les nostres activitats escolars. Des de la Castanyada fins al festival de final de curs, la música enriqueix les nostres celebracions i crea un ambient festiu. És el fil conductor que uneix diverses disciplines i fomenta la creativitat.

Penso i escric

En aquests primers anys, els nens i nenes estan immersos en activitats que fomenten el desenvolupament fonamental de les habilitats lingüístiques. Abans que els nens comencin a llegir i escriure, s’incideix en la comprensió oral, l’expressió i la consciència fonològica.

La consciència fonològica és una habilitat essencial. Això significa que els nens comencen a reconèixer els sons que formen les paraules, identificant rimes, comptant síl·labes i jugant amb sons. Aquesta habilitat prepara el camí per a la lectura.

Utilitzem jocs i activitats integrades per fer que l’aprenentatge de la lectura i escriptura sigui divertit i significatiu. Contem amb històries, jocs de paraules, cançons i altres recursos que involucren els nens d’una manera activa.

Al mateix temps, ens centrem en el desenvolupament de la motricitat fina, ja que aquesta habilitat és crucial per a l’escriptura. Pintar, dibuixar i manipular petits objectes ajuden els nens a desenvolupar la precisió necessària per escriure.

És important recordar que l’aprenentatge de la lectura i escriptura és una progressió natural. Cada nen avança al seu propi ritme, i estem aquí per donar suport i estimular el seu interès per la llengua escrita.

Penso i dic

A les aules, ens centrem en la promoció de la comunicació oral. Aquesta pràctica no només impulsa el desenvolupament del llenguatge, sinó que també fomenta la confiança dels nens a l’hora de comunicar-se amb els altres.

Els nens participen en converses dirigides i espontànies. Durant les activitats i jocs, animem els nens a expressar-se verbalment, ja sigui compartint experiències, fent preguntes o parlant sobre les seves emocions.

Utilitzem jocs de paraules i cançons per fer que l’aprenentatge del llenguatge sigui divertit. Aquestes activitats no només reforcen les habilitats lingüístiques, sinó que també ajuden els nens a connectar-se emocionalment amb la llengua.

La lectura d’històries i contes juga un paper fonamental. Aquesta pràctica no només introdueix als nens i nenes a nous vocabularis i estructures gramaticals, sinó que també estimula la seva imaginació i comprensió del món que els envolta. A infantil es fa el pla lector una sessió cada dia on la mestra llegeix als infants lectures diferents com contes, faules, llibres que tenen una continuïtat, etc.

Connexió

És una proposta global i interdisciplinària, a partir de la qual es treballa les matemàtiques de manera lúdica i divertida.

La proposta està feta perquè l’infant observi amb atenció un grup d’imatges per tal que les pugui associar i relacionar, i que sigui capaç de vincular-les de manera automàtica amb els seus coneixements.

Treballar la connexió implica, també, compartir coneixement, esforç per aconseguir verbalitzar allò que es vol transmetre i acceptació i respecte per les opinions dels altres. Treballant d’aquesta manera se li dona veu a l’alumnat. L’infant no s’equivoca, perquè s’adona que la seva opinió és tan vàlida com la d’un altre company o companya, sempre que aquesta sigui justificada.

ExploraRobots

La robòtica és una forma divertida i educativa d’introduir-los en el món de la tecnologia i el pensament computacional des de ben petits. A Infantil utilitzem els BeeBots. Els BeeBots són petits robots que es mouen pel terra com abelles. Són amigables, divertits i una eina excel·lent per introduir els nens a la programació bàsica de manera pràctica.

A través de les activitats amb BeeBots, els nens no només gaudeixen del joc i l’exploració, sinó que també desenvolupen habilitats importants com la resolució de problemes, la lògica i la coordinació.

Aprendre sobre robòtica a una edat tan jove estimula la seva curiositat i els prepara per a un futur cada vegada més tecnològic. És com un joc, però alhora els introdueix en conceptes importants que seran fonamentals a mesura que creixin.

Activitats Complementàries
 • ExploraRobots
 • CLIL Anglès
 • Projecte
 • Experimentació

Per més informació, contacta amb nosaltres