Organigrama

Organigrama Escoles Cor de Maria

ÒRGANS DE GOVERN I DE DIRECCIÓ  

La institució titular de l’escola és la FUNDACIÓ EDUCATIVA COR DE MARIA

Com a tal, defineix la identitat i l’estil educatiu del centre, i en té la responsabilitat última davant la societat, l’administració educativa, els pares d’alumnes, el professorat i el personal d’administració i serveis.

EQUIP DIRECTIU

És el representant de la institució Titular del centre. Respon de la marxa general de l’escola d’acord amb el Caràcter Propi de la Fundació i amb la normativa vigent.

Director de centre

Pau Maré i Soler

És el representant de la titularitat dins el centre.

Directora pedagògica

Sandra Ruart i Torrent

És la responsable de dirigir i coordinar el conjunt de les activitats acadèmiques de les diferents etapes.

Administradora

Nuri Palet Hornillos

És la responsable de la gestió econòmica, i exerceix les seves funcions en dependència directa del Director i Titular del Centre.

Coordinadora EVICE

Anna Vilà Salvà

És la responsable de l’Educació en Valors i Competència Espiritual.

EQUIP DE COORDINACIÓ PEDAGÒGICA

L’Equip de Coordinació Pedagògica és l’òrgan col·legiat que dona cohesió i continuïtat a l’acció educativa que es realitza en les diferents etapes del Centre i col·labora amb el Director Titular i la Directora Pedagògica del Centre en l’organització, direcció i coordinació de l’acció educativa realitzada pels diferents equips de mestres i professors.

 

Directora pedagògica

Sandra Ruart i Torrent

Exercita les funcions que, per delegació, hagi rebut del Director.

Cap d'Estudis d'EI i d'EP

Glòria Maqueda Gallardo

És la responsable de dirigir i impulsar les activitats educatives d’aquesta etapa.

Cap d'Estudis d'ESO

Núria Felip i Jacas

És la responsable de dirigir i impulsar les activitats educatives d’aquesta etapa.

Director de centre

Pau Maré i Soler

És el representant de la titularitat dins el centre.

ÒRGANS DE COORDINACIÓ UNIPERSONALS

La persona encarregada de la Coordinació de Cicle col·labora amb la Cap d’Estudis de l’Etapa en l’orientació i coordinació de la tasca educativa de l’Equip de professors de cicle.

Educació Infantil

Mònica Saura Coll

Cicle Inicial

Rosa Maria Mercader

Cicle Mitjà

Montse Xifre Sagrera

Cicle Superior

Marta Troyano

CLAUSTRE DE PROFESSORAT

El Claustre de Professors és l’òrgan de govern col·legiat format per la totalitat dels professors que imparteixen la docència en el Centre. Està format pels mestres i professors que són els primers responsables de l’ensenyament en el marc de les respectives àrees, i orienten llur acció docent amb vista a la Formació Integral dels alumnes, d’acord amb el que preveu el Projecte Curricular d’Etapa.

Educació Infantil

Xènia Matés (I3)

Gemma Dalmau (I4)

Mònica Saura (I5)

Rosa Bonaventura

Pilar Gelabert

Ana Ricart

Glòria Maqueda

Marta Ponsatí

Cicle Inicial

Marina Grassot (1r)

Rosa Maria Mercader (2n)

Ana Ricart

Sandra Ruart

Glòria Maqueda

Marta Ponsatí

Cicle Mitjà

Josep Lluís González (3r)

Montse Xifre (4t)

Anna Vilà

Alexandra Otero

Marta Ponsatí

 

 

Cicle Superior

Marta Troyano (5è)

Josep Compaña  (6è)

Alexandra Otero 

Anna Vilà

Marta Ponsatí

Especialistes

Alexandra Otero (Anglès)

Anna Vilà (Música)

Glòria Maqueda (Música)

Anna Ricart (Anglès)

Marta Ponsatí (Educació Física)

Toni Garcia (Educació Física)

Secundària

David Martínez (1r) 

Lluís Illas  (2n)

Georgina Garrido (3r)

Eloi Collelldemont (4t)

Toni Garcia (AO)

Pau Maré

Nuri Felip

Anna Vilà

Jordi Pocurull

 

EL PROFESSORAT ES REUNEIX

  • Els dijous migdia (infantil i primària) i els dilluns migdia (educació secundària).
  • Els dilluns tarda per formació.
  • Els professors de cada cicle es reuneixen una vegada a la setmana per tal de preparar les activitats conjuntes.
  • Els membres de la comissió mediambiental es reuneixen com a mínim un cop per trimestre.

 COMISSIÓ D’ATENCIÓ EDUCATIVA INCLUSIVA (CAEI)

Ana Vidal (psicopedagoga), Anna Vilà i Glòria Maqueda

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

Nuri Palet (administradora), Marta Brancós (porteria), Piti Saura (vetlladora), Susana López (neteja), Nuri Mir (neteja) i Guillem Pajares (manteniment).

C/ de l'U d'Octubre de 2017, 2
17100, La Bisbal d'Empordà, Girona
Tel. 972 64 01 62
[email protected]
www.cordemarialabisbal.cat

Avís legal
Política de privacitat

Canal de denúncies

icon-car.png
Cor de Maria - La Bisbal d'Empordà

s'està carregant el mapa - espereu...

Cor de Maria - La Bisbal d\'Empordà 41.958884, 3.040321

Segueix-nos a: