L'EQUIP NO DOCENT

 

 

 

 

Organigrama Escoles Cor de Maria

ÒRGANS DE GOVERN I DE DIRECCIÓ  

La institució titular de l’escola és la FUNDACIÓ PRIVADA COR DE MARIA DE LA BISBAL.

Com a tal, defineix la identitat i l’estil educatiu del centre, i en té la responsabilitat última davant la societat, l’Administració educativa, els pares d’alumnes, el professorat i el personal d’administració i serveis.

ÒRGANS DE GOVERN UNIPERSONALS

Albert Vancells i Noguer

Representant del Patronat

El/La Representant del Patronat és el/la representant ordinari/a la Fundació Privada Cor de Maria de Mataró, en la comunitat educativa i davant el Departament d’Ensenyament.

Joaquim Carol i Bruguera

Director Pedagògic

El/La Director/a Pedagògic/a és el/la responsable de dirigir i coordinar el conjunt de les activitats acadèmiques de les diferents Etapes.

Josep Compaña i González

Subdirector

El/La Subdirector/a exercita les funcions que, per delegació, hagi rebut de el/ la Director/a.

ÒRGANS DE GESTIÓ UNIPERSONALS

Sandra Ruart Torrent

Cap d'Estudis d'Etapa EI i EP

El/La Cap d’Estudis d’Etapa és el/la responsable de dirigir i impulsar les activitats educatives de l’etapa respectiva.

Núria Felip i Jacas

Cap d'Estudis d'Etapa ESO

El/La Cap d’Estudis d’Etapa és el/la responsable de dirigir i impulsar les activitats educatives de l’etapa respectiva.

Anna Vilà i Salvà

Coordinadora de la Pastoral

El Coordinador/a de la Pastoral és el/la responsable de promoure i animar l’acció pastoral de l’escola, en fidelitat al seu Caràcter propi.

Núria Palet i Hornillos

Administradora

L’Administrador/a és responsable de la gestió econòmica, i exerceix les seves funcions en dependència directa de el/la Director/a i Titular del Centre.

El/La Coordinadora de Cicle és el/la professor/a que col.labora amb el/la Cap d’Estudis de l’Etapa en l’orientació i coordinació de la tasca educativa de l’Equip de professors de cicle.

Mª Pilar Gelabert i Bahí

Ed. Infantil

Rosa Maria Mercader Juanmiquel

Cicle Inicial

Anna Vilà Salvà

Cicle Mitjà

Josep Ll. Gonzàlez

Cicle Superior

ÒRGANS DE GOVERN COL·LEGIATS

L’Equip Directiu del Centre és l’òrgan col·legiat que dóna cohesió i continuïtat a l’acció educativa que es realitza en les diferents etapes del Centre i col·labora amb el/la Director/a Titular i el/la Directora Pedagògic/a del Centre en l’organització, direcció i coordinació de l’acció educativa realitzada pels diferents equips de mestres i professors.

 

Joaquim Carol i Bruguera

Director pedagògic

Joasep Compaña i González

Sotsdirector

Sandra Ruart Torrent

Cap d'estudis EI i EP

Núria Felip i Jacas

Cap d'estudis d'ESO

PROFESSORAT

El Claustre de Professors és l’òrgan de govern col·legiat format per la totalitat dels professors que imparteixen la docència en el Centre. Està format per els mestres i els professors que són els primers responsables de l’ensenyament en el marc de les respectives àrees, i orienten llur acció docent amb vista a la Formació Integral dels alumnes, d’acord amb el que preveu el Projecte Curricular d’Etapa.

ED. INFANTIL 

P3: Gemma Dalmau i Ponsatí

P4: Rosa Bonaventura i Negre

P5: Mònica Saura i Coll

ED. PRIMÀRIA

Cicle Inicial 

1r:  Montse Xifre Sagrera

2n: Rosa Maria Mercader i Juanmiquel

ED. PRIMÀRIA

Cicle Mitjà 

3r: Montserrat Rubau i Garcia

4t: Núria Figueras i Bruguera

ED. PRIMÀRIA

Cicle Superior 

5è: Josep Lluís González i Gil

6è: Josep Compaña i González

ED. SECUNDÀRIA

1r:  David Martínez Trullas

2n:  Núria Felip i Jacas

3r:  Pau Maré i Soler

4t:  Eloi Collelldemont i Pujadas

 

Pilar Gelabert: música i plàstica a EI. Forma part de l’equip docent d’Educació Infantil

Marta Brancós: suport a Educació Infantil, estudi al migdia, tasques de secretaria.

Laura Millan: anglès d’EI i CS i Educació Especial.

Montse Font: forma part de l’equip docent de CI.J

Joana Marsal: forma part de l’equip docent de CI.

Carme Muñoz: forma part de l’equip docent de CM.

Marta Ponsatí: forma part de l’equip docent de CS, anglès a CS i speaking a CS. Educació Física a primària.

Sandra Ruart: forma part de l’equip docent de CM, anglès i speaking a CM.

Anna Vilà: música a Primària i ESO.

Montse Miró: educació física a Educació Infantil i ESO.

Marta Brias: forma part de l’equip docent de CS, anglès a 5è i aula oberta ESO.

Quim Carol: naturals a tota l’ESO, laboratori de 2n i mates de 3r.

Marta Tarrés: física i química a 3r i 4t ESO, laboratori de 1r i 3r, mediació de 2n i mates de 4t.

Lluís Illas: socials i filosofia a tota l’ESO i cultura clàssica a 2n.

Gemma Boada: educació visual i plàstica a 1r, 2n i 4t d’ESO i aula oberta.

 

ELS PROFESSORS ES REUNEIXEN

  • Els dijous (infantil i primària) i els dilluns (educació secundària).
    • Els dimarts i/o dijous per formació.
    • Els professors de cada cicle es reuneixen una vegada a la setmana per tal de preparar les activitats conjuntes.
    • Els membres de la comissió mediambiental es reuneixen com a mínim un cop per trimestre.

SERVEI PSICOPEDAGOG DE L’ESCOLA

Esther Garcés (psicòloga) i Laura Millán (educadora especial)

 

COMITÈ MEDIAMBIENTAL D’ESCOLA VERDA

Professorat: Joaquim Carol, Montse Rubau, Rosa Mª Mercader, Montse Miró, Rosa Bonaventura, Gemma Boada i Josep Compaña.

Alumnat: de cicle mitjà a 4t ESO. Pendent de renovar.

C/ de l'U d'Octubre de 2017, 2
17100, La Bisbal d'Empordà, Girona
Tel. 972 64 01 62
[email protected]
www.cordemarialabisbal.cat

Avís legal
Política de privacitat

Canal de denúncies

icon-car.png
Cor de Maria - La Bisbal d'Empordà

s'està carregant el mapa - espereu...

Cor de Maria - La Bisbal d\'Empordà 41.958884, 3.040321

Segueix-nos a: