Oferta inicial d’Educació Infantil i Primària curs 2021-22

Oferta inicial d’Educació Secundària curs 2021-22

Barem provisional preinscripció d’Educació Infantil i Primària curs 2021-22

Barem definitiu preinscripció d’Educació Infantil i Primària curs 2021-22

Barem definitiu a 7/05/21 preinscripció d’Educació Infantil i Primària curs 2021-22

Informe d’assignació a 7/06/21 d’Educació Infantil i Primària curs 2021-22

Barem provisional preinscripció d’Educació Secundària curs 2021-22

Barem definitiu preinscripció d’Educació Secundària curs 2021-22

Barem definitiu a 7/05/21 preinscripció d’Educació Secundària curs 2021-22

Informe d’assignació a 7/06/21 d’Educació Secundària curs 2021-22