Aprofitant el canvi de circulació i la conversió a zona blava del carrer
1 d’octubre de 2017, des de l’escola us animem a venir de la manera més sostenible possible. Prioritzant que vingueu a peu, us anunciem que durant el curs s’augmentaran els aparcaments públics de bicicletes annexes al centre i s’instal·laran aparcaments de patinet propis a l’entrada petita. Si el cotxe us és imprescindible us recordem la distribució d’aparcaments propers a l’escola, la majoria d’ells gratuïts.

Esperem la vostra col·laboració per tal de garantir la millor entrada i
sortida dels alumnes al centre escolar.